Nota de informare privind protectia datelor personale
PROFESSIONAL WOMEN’S NETWORK ROMANIA este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numărul 20017.
Asociația are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este înscrierea in Asociație cât si desfășurarea activității Asociației in domeniul resurselor umane, gestiunii economice-financiare si administrative, statisticii si cercetării științifice.
Conform Legii nr. 677/2001 aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site